VAN DEN INGH


PRAKTIJK VOOR PSYCHOLOGIE


Welkom bij Praktijk voor Psychologie Van den Ingh


Achtergrond

Vanuit mijn interesse voor behandeling van psychische problemen heb ik na mijn universitaire studie orthopedagogiek en de GZ- registratie vanaf 1996 aanvullende opleidingen gevolgd in de cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie en psycho -traumahulpverlening bij jongeren en volwassenen.
Daarna heb ik jongeren en volwassenen met uiteenlopende psychische klachten behandeld. Bij het Dr. Leo Kannerhuis, een gespecialiseerde instelling voor mensen met autisme, heb ik ervaring opgedaan in de begeleiding en behandeling van de gevolgen van Autisme Spectrum Stoornissen (o.a. Syndroom van Asperger). Sinds 2013 werk ik parttime als behandelcoördinator en behandelaar bij een grote zorginstelling voor mensen met onder andere lichamelijke beperkingen en bijkomende psychische problemen. Ook behandel ik mensen waarbij sprake is van lichamelijk onvoldoende verklaarbare lichamelijke (pijn-)klachten (SOLK) . Daarbij is het belangrijk om samen met de cliënt te zoeken naar mogelijkheden om beter om te gaan met pijnklachten. Ook kunt u bij mij terecht voor de behandeling van stemmings(depressie)angstklachten, stress-burn-outklachten en post-traumatische stress problematiek (o.a. E.M.D.R.).


Coaching

Coaching wordt geboden bij uiteenlopende vragen over de eigen ontwikkeling of over vragen die samenhangen met werk èn vragen die samenhangen met ‘levensvragen’. Hierbij wordt er samen op een oplossingsgerichte wijze gewerkt aan veranderingen.


Visie

Ik ben optimistisch als het gaat om veranderingen te bewerkstelligen in de manier van omgaan met onze gevoelens en gedachten over onszelf en over anderen.
Als de kwaliteit van je leven ook afhangt van de kwaliteit van je gedachten, dan is aan jou de keus of je daar verandering in wilt aanbrengen…